Balatonhenye

Balatonhenye polgármesteri döntések előterjesztései

2021. évi döntések előterjesztései

A Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozat módosításáról

A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Balatonhenye, 69. hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Balatonhenye község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése- megalapozó vizsgálat elfogadása

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése  | melléklet

Tervezési szerződés kötése a "Balatonhenye Kultúrház megújulásának, komplex közösségi térré való átalakításának" tervezői tevékenységére

Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség  | melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének elfogadása  | melléklet  | melléklet

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Balatonhenye víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítéséről

Az Önkormányzat hivatali épülete belső felújításáról

Hozzájárulás Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és háziorvosi Ügyelet Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.3.) önkormányzati rendelete módosításához

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata | melléklet  

A balatonhenyei közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási terve | melléklet

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

MTD 75 Platinium SD fűnyírótraktor értékesítése

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése harmadik módosításának elfogadásáról

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadása elfogadásáról

Balatonhenye Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete módosítása
 | melléklet  | melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának elfogadása  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Magyar Falu Program keretében felajánlott állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatás kérése

Falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata

Rákóczi Szövetség és a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítványtámogatási kérelme

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2020. évi ellenőrzésekről

Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete felülvizsgálatáról


2020. évi döntések előterjesztései

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadása

A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Balatonhenye 69. helyrajzi számú ingatlan értékesítése

2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása   | melléklet  | melléklet  | melléklet

A Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program által gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról

Tapolca Város tagfelvételi kérelmének elutasításáról

A szociális célú tűzifa juttatásról 

Balatonhenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a 317. hrsz.-n megvalósuló új közterületi játszótér fejlesztése pályázata

Balatonhenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázata

Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

Balatonhenye Község Önkormányzat beszámoló a 2019 évi munkáról

Balatonhenye Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása  | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.06.) önkormányzati rendelete módosítása
 | melléklet  | melléklet  | melléklet  | melléklet

Jelentés az Önkormányzatot érintő 2019. évi ellenőrzésekről

Elszámolás a 2019. évi rendezvényekről

Balatonhenye, 522. hrsz.-ú önkormányzati út helyreállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása

Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2019. évi ellátásáról  | melléklet  | melléklet

Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonhenye Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a 103 hrsz.-ú út járdaépítés anyagtámogatásának pályázata

Balatonhenye Község Önkormányzata pályázata a Magyar Falu Program keretében a 318. és a 42. hrsz.-ú utak felújítására