Balatonhenye

Balatonhenye Önkormányzatának rendelet tervezetei

Az oldal a törvényi és rendeleti kötelezettségek megszűnése miatt tovább már nem üzemel.

Tájékoztató a rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvételről

A rendelet-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, módosításra vonatkozó javaslatokat a jegyzo@kovagoors.hu e-mail címre várjuk.

A társadalmi egyeztetés formái:

- az önkormányzat hivatalos honlapján keresztül biztosított véleményezés,

- más személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés.

A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

Véleménye megküldése során kérjük adja meg nevét, mert a névtelenül érkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. Ennek értelmében adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük.


2014. évi rendelet tervezetek:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 11/2004. (VI. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Véleményezési határidő: 2014. június 23-án 16: 00 óra