Balatonhenye

Balatonhenye Önkormányzatának 2023. évi hírei, információi

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatom Önöket a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal év végi munkarendjéről.

.     A kihelyezett ügyfélfogadások 2023. december 21. napjától elmaradnak.

.    2023. december 21-én, 27-én, 28-án, 29-én a Révfülöpi Kirendeltség zárva tart.

.    2023. december 22., 2024. január 2. napján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és a Révfülöpi Kirendeltsége zárva tart.

.    2023. december 27. és 29. között a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a székhelyén, kizárólag ügyeleti rendszerben 8-12 óráig tart nyitva.

Sürgős anyakönyvi ügyekben 2023. december 22-én pénteken telefonon ügyeletet biztosítunk 12,00 óráig a székhely bejáratnál elhelyezett telefonszámon.

2024. január 3-ától (szerda) a korábbiaknak megfelelő ügyfélfogadási rendben várjuk Önöket.

Minden kedves ügyfelünknek ezúton kívánok a Közös Hivatal dolgozói nevében Békés Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt!

Kővágóörs, 2023. december 15.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Balatonhenye, 2023. 12. 18.


Adóváltozás

17/2013. (XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról rendelet >>

Balatonhenye, 2023. 12. 12.


Közmeghallgatás

Közmeghallgatás 2023. december 05. kedd 16:00

meghívó >>  

Balatonhenye, 2023. 11. 24.


HIRDETMÉNY

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az eb összeírásra 2023. november 2. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakban kerül sor.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Fentiekre tekintettel az ebek összeírása az ebtulajdonosok/ebtartók bevallása alapján történik. Az "Adatlap ebek összeírásához" elnevezésű nyomtatvány beszerzése az eb tartójának, tulajdonosának a kötelessége.

Bővebb tájékoztató

Adatlap ebek összeírásához

Balatonhenye, 2023. 10. 27.


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj Pályázat

Balatonhenye Község Önkormányzata kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj "A" és "B" típusú pályázatát.

Bursa pályázati kiírás

Bursa Szabályzat

Bursa A pályázat

Bursa B pályázat

Balatonhenye, 2023. 09. 29.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2023. október 5-én (csütörtök)

zárva tart.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Balatonhenye, 2023. 09. 29.


HIRDETMÉNY - Balatonhenye község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Balatonhenye területén készülő tervekre Fejlesztési terv és Rendezési (Szabályozási ) terv) vonatkozóan.

A tervekkel kapcsolatban Balatonhenye Község Önkormányzatának 12/2017. (VII. 21.) számú Partnerségi Rendelete 3. § szerinti Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.balatonhenye.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Balatonhenye község lakossága és a balatonhenyei ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

Az Önkormányzat lakossági fórumot szervez:

Időpontja: 2023. október 4. 15:00 óra

Helyszín: volt Református Iskola épülete (8275 Balatonhenye, Kossuth u. 18.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz 2023. október 12-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti tervvel és Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a partnerek véleményét és részvételét!

Bővebb tájékoztató | Melléklet | Melléklet | Melléklet

Balatonhenye, 2023. 09. 26.


Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége

Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége elérhetőségei

Székhely: 8312 Balatonederics Kossuth Lajos u. 72/A

Email: bederics@t-online.hu

Webcím: www.balatonfelvideki.hu

Fogadóóra ideje:

Hétfő 9:00-12:00 Balatonederics és 13:00-16:00 8317 Lesencefalu, Kossuth L. u. 46.
Kedd 8:00-10:00 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. és 12:00-14:00 8330 Sümeg, Deák F. u. 8. és 8:30-15:30 Balatonederics
Szerda 8:30-15:30 Balatonederics
Csütörtök 9:00-12:00 Balatonederics
Péntek 9:00-12:00 Balatonederics

Fogadóóra helye: Kérjük, hogy egyeztessen a hegybíróval.

Munkatársak

Hegybíró: Némethné Kopházi Valéria
Telefon: 06-70-489-8725
E-mail: kophazi.valeria@hnt.hu

Falugazdász:

Tapolca - TISZ iroda
8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 11.

Tóth Krisztina
+36 70 709 0649

Kocsis Roland
+36 70 477 9738

Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek: zárva

Balatonhenye, 2023. 09. 15.


VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok.

2023. AUGUSZTUS 22. KEDD BALATONHENYE VOLT ISKOLA 9.00 - 9.30

Bővebb tájékoztató

Balatonhenye, 2023. 08. 09.


TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy iskolakezdésre, óvodakezdésre tekintettel, települési támogatásra van lehetőség a tájékoztatóban foglaltak szerint.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon, postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.

Bővebb tájékoztató

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)

Balatonhenye, 2023. 08. 09.


Védekezési felhívás

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb tájékoztató

Balatonhenye, 2023. 08. 08.


III. fokú hőségriasztás

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva - hivatkozva az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzési adataira, valamint figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását - tájékoztatja, hogy az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2023. július 15-én (szombat) 00.00 órától 2023. július 19-én (szerda) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

Balatonhenye, 2023. 07. 17.


Közzététel

Balatonhenye 181. helyrajzi számú ingatlan címének megállapítása

Bővebb tájékoztató

Balatonhenye, 2023. 06. 30.


Falunap 2023. július 8-án

Balatonhenye, 2023. 06. 26.


Balatonhenye, 2023. 06. 01.


Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Kormány által 2015. évben meghirdetett "Földet a gazdáknak!" program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések időpontjáról és helyszínéről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást: https://nfk.gov.hu/arveresek

Balatonhenye, 2023. 05. 23.


HIRDETMÉNY - Balatonhenye község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Balatonhenye területén készülő tervekre Fejlesztési terv és Rendezési (Szabályozási ) terv) vonatkozóan.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez: Időpontja: 2023. április 28. 1500 óra

Helyszín: volt Református Iskola épülete (8275 Balatonhenye, Kossuth u. 18.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz 2023. május 8-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti tervvel és Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Bővebb tájékoztató

Mellékletek:

alatamaszto_javaslat_balatonhenye_telepulesrendezesi_tervehez.pdf

balatonhenye_hesz_2303.pdf

balatonhenye_telepulesfejlesztesi_terv.pdf

fejlesztesi_terv_kifuggesztesre.pdf

kornyezeti_ertekeles_balatonhenye.pdf

szabalyozas_4000_(1).pdf

Balatonhenye, 2023. 04. 18.


TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén 2023. április 24-én (hétfőn) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon:

Kővágóörs, Petőfi u. 2. - Önkormányzati Hivatal - szám alatt 09:00 - 11:30 óra között

várják az ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére csak bankkártyával van lehetőség.

Balatonhenye, 2023. 04. 17.


Tájékoztató

Szarvamarha állományok TBC és brucella vizsgálati időpontja.

Bővebb tájékoztató

Balatonhenye, 2023. 04. 03.


Tájékoztató - DRV Zrt.

DRV Zrt. Lakossági tájékoztató a Balaton-térségi ivóvízellátás korszerűsítését célzó kiemelt regionális beruházásról.

Bővebb tájékoztató

Balatonhenye, 2023. 03. 14.


Online csalás megelőzése

Az online csalások megelőzése érdekében a Veszprém Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési felhívást tett közzé.

Balatonhenye, 2023. 02. 01.


 

Tájékoztatás helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről

Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy a 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

További információ >>

Balatonhenye, 2023. 01. 17.


TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy az energiaárak jelentős emelkedése okán 2023. január 1- február 28. közötti időtartamban péntekenként a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart, ezeken a napokon a hivatali dolgozók otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat.

Fentiek alapján a 2023. január 1-február 28. közötti időtartamban a pénteki napokon ügyfélfogadás sem a Hivatal székhelyén, sem a Révfülöpi Kirendeltségen nem lesz, és a Hivatal telefonon történő elérése sem biztosított.
Kérem, hogy a helyzetre való tekintettel legyenek szívesek az egyéb napokon biztosított ügyfélfogadási időpontokat igénybe venni!
Megértésüket köszönve!

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző
s.k.

Balatonhenye, 2023. 01. 11.